به یاد خدا

پارچه های لباس های ورزشی از دیگر انواع پارچه های با تولید و تقاضای وسیع در جامعه می باشد. تولید کنندگان پوشاک نیز باید بدانند که عموما برای تولید لباس های ورزشی از پارچه های الیاف مصنوعی استفاده می شود. اما اینکه چرا باید در تولید لباس های ورزشی از الیاف مصنوعی استفاده کرد و قابلیت های پارچه های فلامنت که از انواع مهم الیاف مصنوعی در تولید پارچه است چیست را در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

دلیل استفاده از الیاف مصنوعی در پارچه های ورزشی

به دو دلیل عمده از الیاف مصنوعی در پارچه های ورزشی استفاده می شود. اول از همه اینکه در پارچه های ورزشی باید به دلیل تحرک افراد نیاز به مقاومت بالایی در برابر کشش و فشاری که هنگام انجام حرکات ورزشی در آن ایجاد می شود و باید با آن مقابله شود از این نوع الیاف مصنوعی در آن ها استفاده می کنند. توجه به این نکته در این مورد است که بالاترین میزان مقاومت در الیاف انواع پارچه را می توان فقط در الیاف مصنوعی مشاهده کرد.

پارچه فلامنت و انواع آندلیل دیگری که باید از الیاف مصنوعی در تهیه انواع لباس های ورزشی استفاده کرد این است که لباس های ورزشی عموما به دلیل تعریق افراد در هنگام ورزش کردن باید شستشوی بیشتری شوند و نیاز است که مرتبا آن ها را شست. به همین دلیل باید از الیافی استفاده کرد که در برابر شستشو کمترین میزان خرابی و از فرم خارج شدن یا همان دفرمه شدن را در لباس ایجاد کند. در این زمینه هم بالاترین امتیاز به الیاف مصنوعی می رسد.

پرکاربرد ترین الیاف پارچه ورزشی چیست؟

از پرکاربرد ترین پارچه های الیاف مصنوعی در تولید لباس های ورزشی می توان به پارچه فلامنت اشاره کرد. البته باید بدانید که بافت پارچه های فلامنت در شاخه ی بافت های دستگاه گردباف است. از انواع پارچه های فلامنت نیز می توان به نمره های مختلف نخ در آن اشاره کرد. از آنجایی که در هنگام ریسندگی از الیاف می توان به نخ های با اندازه های متفاوتی در تولید رسید و در هنگام بافت پارچه نیز با استفاده از نخ های متفاوت به پارچه های با کیفیت متفاوتی می توان رسید.

انواع پارچه فلامنت

از نمونه های مختلفی که به طور عمده در بافت پارچه های فلامنت استفاده می شود می توان به میکروفلامنت فلامنت گندمی نوع ونیزی و نوع معمولی آن که با همان نام فلامنت معروف است و نوع شاین می توان اشاره کرد.

نکته ای که در این خصوص قابل توجه است این است که عموما در تولید تمامی انواع این پارچه ها از انواع نخ مصنوعی و الیاف مصنوعی استفاده شده و در دسته ی پارچه های ورزشی فلامنت قرار می گیرند. با توجه به این نکته نیز باید در زمان چاپ روی این پارچه ها از چاپ های سابلی یا همان سابلیمیشن استفاده کرد که این مسئله نکته ی بسیار مهم دیگری است که برای تولید کنندگان پوشاک مهم است.

نویسنده: رضا مقدم