به یاد خدا

در این مقاله میخواهیم به طور جامع تر در مورد پارچه های نساجی صحبت کنیم.

پارچه های نساجی را که گاها به آن ها پارچه های تخت بافت یا تار و پودی نیز گفته می شود از مهم ترین محصولات صنعت نساجی به شمار می روند. در نتیجه به طور کلی منظور از پارچه های نساجی یا تخت بافت یا تار و پودی در حقیفت یک نوع پارچه می باشد که تمامی آن ها با دستگاه های تخت بافت تولید پارچه تولید می شوند.

به چه دلیل به این نوع پارچه تاری و پودی می گویند؟

در این نوع از پارچه در دستگاه های مخصوص تولید آن با تنیدن تار و پود صورت می گیرد. در حقیقت در این روش از بافت پارچه نخ هایی که بصورت عمودی در پارچه قرار میگیرند را با نام تار و نخ هایی که بصورت افقی قرار میگیرند را به نام پود می نامند.

تار و پود در پارچه های نساجیتراکم پارچه های نساجی چگونه تعیین می گردند؟

تراکم بافت و نمره های نخ در تراکم محصول نهایی یعنی پارچه بسیار مسئله ی مهمی می باشد. این تراکم را عموما با مقیاس گرم بر متر مربع می شناسند. بطور مثال پارچه ی ۲۵۰ گرمی به معنی آن است که این پارچه در هر متر مربع از آن وزنی برابر با ۲۵۰ گرم دارد.

طبیعتا هر چه میزان تراکم پارچه کاهش پیدا کند به معنی نازک تر بودن آن پارچه نیز هست و نمره ی نخ آن یا همان قطر نخی که در پارچه به کار رفته است نیز تاثیر زیادی در این موضوع خواهد داشت.

نمره های نخ در تولید پارچه چه اهمیتی دارند؟

جالب است بدانید که نمره نخ با دو عدد که در همدیگر ضرب می شوند مشخص می گردد. برای مثال پارچه ی لینن نخ پنبه ۲۰ در ۲۰ را در نظر بگیرید. در این مورد منظور از ۲۰ در ۲۰ آن است که نمره نخ تار و پود هر دو عدد ۲۰ را تشکیل داده اند.

بنابراین تراکم این گره های پارچه یا گرم این پارچه در متر مربع نهایتا تغییر یافته و مشخص میگردد. همچنین باید بدانید که در تولید پارچه های نساجی می توان از نمره های نخ گوناگون برای تار و پود در نظر گرفت. به این معنی که برای مثال از نخ ۲۰ برای تار و از نخ ۳۰ برای پود استفاده کرد.

نویسنده: رضا مقدم