به یاد خدا

پارچه دورس چیست؟

با نزدیک شدن به فصل زمستان یکی از پارچه هایی که محبوبیت زیادی دارد پارچه دورس است که می‌توان با این پارچه محصولات گرم خوبی مانند هودی بلوز شلوار های زمستانه و غیر تولید نمود.

انواع نخ هایی که میتوان با آن پارچه دورس بافت تولید کرد چیست؟

باید در نظر داشته باشیم که دورس نوعی بافت است و می توان نخ های متفاوتی را به صورت دورس بافت. برای مثال می‌توان نخ پنبه را به صورت دورس بافت و به آن دورس پنبه می گویند یا میتوان نخ اسپان را به صورت درصد و به آن پارچه دورس اسپان آن گفته می شود.

در نتیجه تولید کننده باید در نظر بگیرد که دورس نوعی بافت بوده و میتوان انواع نخ ها از پنبه، پلی استر، اسپان، ویسکوز و انواع نخ های ترکیبی را به صورت دورس بافت و تولید نمود.

پارچه دورس
پارچه دورس

انواع پارچه های دورس بافت

از انواع پارچه های دورس بافت به نخ های پارچه ها می توان اشاره نمود و انواع بافت های دورس نیز که با ماشینهای بافت متفاوت تهیه و تکمیل می شود بسیار مهم است.

انواع ماشینهای بافت دورس

دورس ها از نظر بافت به دو قسمت تقسیم می گردند، دورس های دو نخ و دورس های سه نخ که این دو کاملا متفاوت می باشند. در دورس های سه نخ یک نخ رو و یک نخ میانه و یک نخ پشت پارچه را تشکیل می دهند.

برای هر یک از این سه نخ نیز می توان از انواع نمره های نخ های متفاوت استفاده نمود. بطور مثال برای روی پارچه از نخ نمره ۳۰ و برای نخ میانی از نمره ۲۰ و نخ پشت پارچه از نخ نمره ۱۰ استفاده کرد که در این صورت به

این پارچه دورس سه نخ ۱۰-۲۰-۳۰ میگویند و طبیعتا پارچه ای ضخیم در این مورد خواهیم داشت.

برای پارچه های دورس دو نخ نیز بدین گونه است که یک نخ روی پارچه و یک نخ زیر پارچه بوده و برای مثال یک دورس دو نخ ۳۰-۳۰ را میتوان تولید نمود.

پارچه های دورس خارخورده

در مورد تکمیل پارچه های دورس باید بگوییم که روش های متفاوتی وجود دارد. برای مثال می توانیم از انواع تکمیل دورس به

  • الف) دورس ساده
  • ب) دورس خارخورده
  • ج) دورس براش خورده

اشاره کنیم. گفتنی است که دورس های خارخورده در زبان عوام و تجار پارچه به توکرک نیز مشهور است. در این روش تکمیل پارچه دستگاهی با استفاده از خار، داخل پارچه را خار زده و پارچه خارخورده دورس تولید میکند.

همچنین دورس ساده به پارچه ای گفته میشود که خارنخورده است. در مورد پارچه براش خورده نیز با استفاده از سنباده ای نرم درون پارچه دورس ساییده شده و با ایجاد پرز های بسیار کوچک پارچه تکمیل میگردد.

نویسنده: رضا مقدم