به یاد خدا

با توجه به اینکه شناخت پارچه در تولید پوشاک از اهمیت ویژه ای برخوردار است و هر تولید کننده ی نوپایی که برای تولید لباس بخواهد در این صنعت فعالیت داشته باشد باید با انواع نخ و پروسه های تولید پارچه آشنا باشد، در این مقاله بر آن شدیم که مراحل تولید پارچه را به اختصار توضیح دهیم:

مراحل تولید پارچه چیست؟

مرحله اول تولید پارچه ریسندگی می باشد که در آن مواد اولیه ما که می تواند از مواد متفاوتی تشکیل شود می باشد. برای مثال می توان از الیاف طبیعی و یا الیاف مصنوعی که در مراحل اول این پروسه، مواد اولیه با استفاده از تکنیک های گوناگون تبدیل به نخ های گوناگونی می گردد. برای مثال می توان به مرحله ریسندگی با الیاف طبیعی اشاره کرد که در این پروسه نخ پنبه ی سوپر که بهترین کیفیت نخ پنبه می باشد تولید میگردد.

ماشین آلات ریسندگی

چگونه نخ های گوناگون تولید می شوند؟

یا مثال دیگر در کارخانه ی ریسندگی نخ اوپن که کیفیت ضعیف تری دارد را در مراحل دیگری میتوان تولید کرد. البته این پروسه ها را میتوان به صورت های مختلفی دگرگون نمود و برای مثال می توانیم به تولید نخ های ترکیبی از الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی بپردازیم و نخ های گوناگونی را در آخر داشته باشیم.

تمامی تنوعی که در این تولیدات و محصولات می توانیم داشته باشیم با توجه به ماشین آلات و امکانات موجود در کارخانه های ریسندگی متفاوت می باشد.

نام گذاری نخ ها چگونه است؟

زمانی که الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی با هم ترکیب می گردند نخی که بوجود می آید نه کاملا طبیعی و نه کاملا مصنوعی است که نام گذاری این نخ ها به این صورت است که نام الیافی که درصد بیشتری از نخ را تشکیل می دهد در ابتدا و نام الیافی که درصد کمتری دارد در انتهای نام می آیند. برای مثال می گوییم نخ پلی استر پنبه، که به این معنی است که درصد بالاتری را پلی استر در این نخ دارد.

همچنین در انتهای نام آن درصد مورد استفاده در نخ ذکر میگردد. بطور مثال میگوییم: نخ پلی استر پنبه ی ۳۵-۶۵ که به این معنی است که ۶۵٪ از این نخ را پلی استر و ۳۵٪ از نخ را پنبه تشکیل می دهد.

نویسنده: رضا مقدم