به یاد خدا

همه ما تا به حال حداقل یکبار قربانی آب رفتن و کوچک شدن لباس های مان شده ایم. اما تا به حال فکر کرده‌اید که دلیل این موضوع چیست؟ و به عنوان یک تولید کننده لباس چطور میتوانیم از این مسئله جلوگیری نماییم تا فروش بهتری داشته باشیم؟

آب رفتن پارچه: عدم شناخت کافی دلیل اصلی ضرر و زیان تولید کننده ها

با شناختی که یک تولید کننده پوشاک از پارچه ها متفاوت و نخ های متفاوت و طریقه تکمیل یکپارچه به دست می آورد می تواند به راحتی مشکل را برطرف نماید.

آب رفتن لباس و پارچه
آب رفتن لباس و پارچه

علت آب رفتن پارچه

به دلیل ساخت مولکولی الیاف طبیعی می توان گفت که آب رفت در الیاف طبیعی بیشتر از آبرفت در الیاف مصنوعی می باشد. در الیاف مصنوعی آبرفت به قدری کم می باشد که حتی می‌توان گفت نزدیک به صفر است ولی دلیل کوچکتر شدن لباس ها در الیاف مصنوعی بیشتر مربوط به حرارت و بخار آب ناشی از اتو بوده تا به دلیل آب رفتن پارچه آن.

دلیل آب رفتن پارچه در الیاف طبیعی

اما در الیاف طبیعی مانند پنبه و ویسکوز ۱۰۰ درصد به دلیل بافت مولکولی پارچه اگر در مرحله تکمیل پارچه و در رنگرزی عملیاتی به نام وکو انجام نشود پارچه مورد نظر ما دارای آبرفت حداقل ۱۰ درصد می گردد.

با توجه به شناخت کافی از انواع پارچه و عملیات های تکمیل می توانیم آبرفت الیاف طبیعی را با دستگاه وکو به ۲ درصد برسانیم. شایان ذکر است که الیاف طبیعی در بهترین حالت تا دو درصد آب رفت دارند.

جلوگیری از آب رفتن پارچه در الیاف طبیعی

در نتیجه هر تولید کننده پوشاک باید قبل از خریدن پارچه از انجام عملیات وکو در پارچه های گردباف و عملیات سانفور در پارچه های تخت باف اطمینان حاصل نماید.
امید است تولید کننده های عزیز با در نظر گرفتن این موضوع کوچک بتوانند محصول مناسب تری برای استفاده مصرف کننده ها تولید نمایند.

نویسنده: رضا مقدم