پوشاک، بخشی اساسی و ضروری از نیازهای هر فرد است. تولیدی‌های لباس در حال حاضر بسیار بیشتر شده‌اند و برخی از آنها با شکل بین‌المللی و از برندهای معروف دنیا بوده و وارداتی هستند و برخی دیگر به شکل محلی در داخل کشور پوشاک تولیدی خود را بازاریابی می‌کنند. تولید لباس ها و پوشاک سایز […]

ادامه مطلب