نستایل چیست؟

نستایل نوعی از طراحی پوشاک است که چاپ یا طرح با رنگ پارچه همخوانی شدیدی ایجاد میکند. برای مثال می‌توان از نمونه کارهای آفر در سبک نستایل به نمونه کوکاکولا که روی پارچه قرمز اجرا شده اشاره کرد.